Munckjohnson.dk

En blog om formuepleje og investeringer

Investér mod et bedre og større overskud

Sæt dig ind i stoffet inden du investerer stort (Foto: goldmansachs.com)

Sæt dig ind i stoffet inden du investerer stort (Foto: goldmansachs.com)

Gå i gang med at få investeret din formue eller dine frie midler. Det er slet ikke så svært. Gør dig overvejelser om nedenstående; for derigennem kan du få forventningsafstemt, hvad der er vigtigt for dig – hvad udkommet skal være, og hvor meget risiko du i realiteten har mod på at påtage dig.

 1. Definér først, hvad du ønsker.
  Det er vigtigt, at du har en klar definition på, hvad du reelt ønsker at få ud af dine investeringer. Hvad skal resultatet af anstrengelser og af den risiko du påtager dig gerne være? Hvad er realistisk – for dine midler og i det marked du går ind og investere i?
 2. Afklar, hvad du har af frie midler.
  Det er en god idé ikke at sætte alt på ét bræt – du skal ikke investere mere end du har kapacitet til – eller som nogle investeringstips siger: investér ikke mere end du har råd til at miste. Et andet parameter er, at man skal huske at indregne tiden. Hvor lang tid kan det du investere undværes i den daglige økonomi? Det er vigtigt ikke, at få bundet for mange penge op i investeringer.
 3. Søg viden og søg dernæst en second opinion.
  Det er godt at få viden fra flere forskellige kilder. Du kan selv læse ind i finansstoffet og få mere viden om, hvordan man investerer. Her ud over er det en god mulighed, at konsultere en ekspert, der er vant til at rådgive og give tips til, hvordan der bedst skabes alfa og overskud – Både når det gælder om at få en portefølje til at balancere, og når det handler om at udnytte skattemiljøerne bedst muligt.

Gå i gang selv eller vælg en prof kapitalforvalter

Når du har fået svar på disse ting og dermed er afklaret om tid, ønske til afkast og risikoniveau, så er det bare om at gøre at gå i gang med investeringsprojektet. Du kan jo også vælge én, der er professionel og som kan varetage alle dine interesser i at få skabt en optimal portefølje.


Klik her
og læs mere om investeringer.

Få mere information om investeringer her:

Aktier: Investeringerne i aktier er det bedste på langt sigt

Investeringsstrategi – hvordan tænkes den bedst?

Invester langsigtet

Aktier: Investeringerne i aktier er det bedste på langt sigt

Aktier er den bedste investering (foto formuepleje.dk)

Aktier er den bedste investering (foto formuepleje.dk)

Med det lange stræk in mente er det påviseligt, at aktier simpelthen er den allerbedste investering. Mange forskere har lavet parallelle sammenlignende analyser og fundet frem til, at det er aktierne, der er det allerbedste investeringsobjekt det viser adskillige analyser og statistikker.

Statistisk set er aktier bedst

Statistikken beviser det helt klart: Aktier er den bedste investering på langt sigt. Eksperter fra London Business School har regnet og opstillet kalkuler på, hvordan det forholder sig med den forskel, der er på aktier og obligationer. Naturligvis er det aktierne, der nogle år performer bedst andre år, er det obligationer, men samlet set er der ikke nogen tvivl; set over den brede kam er det aktierne, der vinder stort.

Aktierne slår obligationerne med flere længder

Professionelt sagt siger man altid, at der gennem en lang årrække har været et positivt realafkast af aktierne. Det betyder, at på samtlige af verdens børser, der har det årlige realafkast på aktiefronten været 5,4 procent siden året 1900. For lille Danmark ligger det nøjagtige tal på 4,9 procent. Obligationerne har ikke kunnet kaste så meget af sig. I nogle tilfælde er obligationerne derimod helt gået bagud af dansen – de har simpelthen ikke kunnet følge med de prisstigninger, der har været i samfundet. Men i samtlige tilfælde ser det langt, langt bedre ud end hvis pengene havde stået på en almindelig bankkonto.

Tålmodigheden belønnes til fulde

Den almindelige private investor kan bruge denne viden til at få cementeret og slået helt fast, at de tålmodige investorer belønnes. Undersøgelsen legitimerer ikke, at man planlægger porteføljer efter historiske præferencer – nej, historisk afkast er ikke en garanti for fremtidige afkast. En strategi på baggrund af viden om at aktier præsterer bedst kunne herefter være: Man skal nyde det potentielle afkast, der er i aktierne, og så sideløbende have gavn af den stabilitet obligationer tilbyder.

Undersøgelsen der gengives hos fra Investerings Forenings Rådet, IFT kan ses her: http://www.ifr.dk/composite-4195.htm

Klik her for at læse mere investeringsstof

Investeringsstrategi – hvordan tænkes den bedst?

Investeringer er ikke gambling, der skal tålmodighed til (foto formuepleje.dk)

Investeringer er ikke gambling, der skal tålmodighed til (foto formuepleje.dk)

Hvordan skal man tænke investering og strategi for investering? Ja, der jo lige så mange holdninger, som der er mennesker til i denne verden.

Afkast – risikostyring – aktivallokering – alternative

investeringsmuligheder – ja, der er rigtig mange elementer, at tage hensyn til, når der tænkes i strategier for at investere.

Du kan være en ivrig og dedikeret privat investor, eller du kan vælge, at entrere med den professionelle banker eller kapitalplejer. Behov er meget individuelle, og det er forventningerne til afkastene også. I bund og grund handler det om, at vide, hvordan man selv er indrettet i forhold til selv at være den, der afsætter tiden til at pleje formuen; for det tager naturligvis ressourcer, at pleje kapital – navnlig sin egen.
Den bedste kapital eller formuepleje

Den gode forvalter træffer velovervejede beslutninger og har sit fokus på uafbrudt at levere:

 • Stort afkast. Afkastet skal være absolut og der skal investeres, så der akkumuleres afkast. Kontinuerligt.
 • Risikostyring, som er afgrænset. Risici skal evalueres, der skal hele tiden være en rigtig balance. Mere appetit på afkast giver også større risikoeksponering.
 • Aktiver skal allokeres på den rigtige måde. De forskellige aktivklasser skal være repræsenteret på den mest attraktive måde; aktier og obligationer.
 • Alternative investeringer. Investeringer af alternativ karakter. Der skal være mulighed for, at lægge andre spændende, nye og anderledes investeringsmuligheder ind i porteføljen. Dog med tanke på risici.

Klik her og læs mere om at investere og pleje formuen

Læs mere om at investere:

Bølger på aktiemarkedet – tid til at investere?

Forskel på køn og bopæl når danskere investerer

5 råd om at investere i aktier

Invester langsigtet

Du skal ikke regne med at fordoble din formue uden lige (Foto: thedailygreen.com)

Du skal ikke regne med at fordoble din formue uden lige (Foto: thedailygreen.com)

Det vigtigste, når man vil investere, er at man ser ud af den lange bane og fastholder sit fokus på, at fremskaffe et godt og udbytterigt afkast.

De langsigtede afkast skal opfylde en række krav, for at leve op til en ordentlig standard, som dels har grobund i virkeligheden og dels har et ordentligt fremtidsperspektiv, som man kan bruge til noget og som kan kaste en fortjeneste af sig.

De langsigtede investeringer, som du foretager dig, skal opfylde tre krav:

 • Aktien skal købes til en værdiansættelse under den værdi, som aktien vurderes, at være værd. Værdien bliver vurderet ud fra både traditionelle nøgletal og pengestrømsmodeller (det kaldes også ”Value”).
 • Forventningerne til selskabets reelle indtjening opjusteres løbende, og samtidig overrasker indtjeningen også positivt (Det benævner eksperter ”Momentum”).
 • Aktieselskabet præsterer vedvarende høj og stabilt stigende indtjening (det som man kalder for ”Strength” slet og ret).

Når disse tre ting er opfyldt kan man tale om at investere i de pågældende selskaber og fremskrive en værdi i de investeringer, man har fortaget sig.

No such thing as a free lunch

Husk sætningen “No such thing as a free lunch” på finansmarkederne er der ikke en gratis frokost, at hente – det betyder, at der ikke bliver givet ved dørene og at man er nødt til selv at skabe det alfa, det afkast eller overhead, som man gerne vil have – der er, som hovedregel, ikke nogen der skaber det for dig.

Klik og læs videre om investering

Aktier og obligationer blandet

Investering: Langsigtet og gennemtænkt

Du skal vide hvad du laver, når du investerer. (foto hansentoft.dk)

Du skal vide hvad du laver, når du investerer. (foto hansentoft.dk)

Det vigtigste, når man vil investere, er at man ser ud af den lange bane og fastholder sit fokus på, at fremskaffe et godt og udbytterigt afkast. Det kan ske ved at tænke på risikoafklaring og på at være helt koncis på, hvor meget der skal investeres og i hvor lang tid.

Value – Momentum og Strength

De langsigtede afkast skal opfylde en række krav, for at leve op til, at tingene er sådan som de skal være. Det er naturligvis vigtigt, at købe når det er muligt, at erhverve sig aktier til en fordelagtig pris (”Value”) – samtidig er det godt at kunne forudse, hvordan det ser ud med værdi tilskrivelsen for firmaet (”Momentum”) slutteligt er det vigtigt, at der også er en synlig og valid styrke i de aktieselskaber, som man får investeret i (”Strength”).

De langsigtede investeringer skal, som minimum, opfylde hele tre krav:

 • Aktien skal kunne købes til en værdiansættelse under den værdi, som aktien vurderes, at være værd. Værdien bliver vurderet ud fra både traditionelle nøgletal og de kendte og beskrevne pengestrømsmodeller (også det man kalder for ”Value”).
 • Forventningerne til selskabets indtjening opjusteres løbende i tråd med, at der sker udvikling, og samtidig overrasker indtjeningen forhåbentlig positivt (det som man også kalder for ”Momentum”).
 • Selskabet præsterer en kontinuerlig og vedvarende høj, det vil sige stabilt stigende indtjening (det er også det man i investeringsmæssige termer kalder for: ”Strength”).
 • Selv eller via rådgivning

Herudover er der en række andre ting, der gerne skal være på plads – når der investeres. Du kan vælge at gøre det selv eller du kan gå gennem en investeringsekspert, der kan vejlede og rådgive dig til de rigtige løsninger.

Klik ind og læs mere om investering

Investortyper – hvilken er du?

Er du den slags invester der konstant holder øje med din portofølje? (foto nyboligerhverv)

Er du den slags invester der konstant holder øje med din portofølje? (foto nyboligerhverv)

Hvilken investortype er du? Og hvordan skal du investere, så du er tro mod din egen profil? Med seks forskellige profiler linet op er det muligt at få sig selv indplaceret i et investeringsbarometer.

 • Investor med kort horisont
  Når du har brug for de penge, du har investeret hurtigt, så er din investeringshorisont kort. Du bliver nødt til at gardere dig mod kursudsving, og derfor skal der skæves til stabile obligationer. Derfor 100 procent obligationsinvestering.
 • Forsigtig investor
  Du er en forsigtig investor, hvis du sjældent eller aldrig løber en risiko. Du kan bedst lide, at vide du har dine midler sikret – sådan sover du bedst om natten. De fleste af dine midler bør du sætte i lavtforrentede papirer, der har en kort løbetid og mindst mulig udsving i kursværdi. Derfor skal 90 procent lægges i obligationer og 10 procent i aktier.
 • Basis investor
  Med en mellemlang horisont for investeringer, der er tre år eller mere, er det ok med negative afkast, der ligger i omegnen af 4 procent ét enkelt år. Du skal have en stabilitet i dine investeringsstrategier, og deraf får du et afkast, der ligger over gennemsnit på obligationsmarkedet. Derfor 80 procent i obligationer og 20 procent aktieinvesteringer.
 • Plus investor
  Med en investeringshorisont på mindst 3 til 5 år er det for dig ok at acceptere et minus afkast på 6 procent i dårlige år. På langt sigt har du mulighed for afkast, der ligger over gennemsnit på obligationsmarkeder. Derfor 65 procent obligationer og 35 procent aktier.
 • Vækst fokuseret investor
  Investeringshorisonten er mellemlang – 5 til 7 år og du kan påtage dig negativt afkast på minus 9 procent enkelte år – risiko du påtager dig, fordi du har mulighed for at opnå et højere afkast på langt sigt. Derfor skal du vælge 60 procent obligationer og 40 procent aktier.
 • Høj-vækst fokuseret investor
  Investeringshorisonten er lang. Du har fokus på vækst, kan til tider, ved at have lagt fokus på højvækst aktier, have et afkast, der slår markedet – og du kan påtage dig negativt afkast på 11,5 procent nogle år. Derfor lægger din profil op til: 45 procent obligationer, 35 procent aktier og sidst men ikke mindst; 20 procent vækstaktier.

Mere om investering hos Formuepleje-fokus.dk

Få fem fantastiske råd til investering

Vend dine beslutninger med en ven eller kollega (Foto: finanswatch.dk)

Vend dine beslutninger med en ven eller kollega (Foto: finanswatch.dk)

Overblik, overskud og alfa. Få fem vel nok helt basale råd om økonomi og investeringer. Så er du helt klar til at invester og skabe et bedre afkast for din portefølje.

 1. Investeringerne bliver til meget over tid. Rentes rente løber stærkt og geninvesterer du dit afkast, kan du godt lægge en ret så stor sum til dine opsparede midler. Altså – husk at få geninvesteret dine overskydende midler.
 2. Sørg for at have dine penge investeret og delt op i de rigtige skattemiljøer. Husk, at få indregnet alle fradrag så din skat er rigtig.
 3. Tænk pensionsforholdene ind. Tænk fremad – pensionsopsparingen er blandt de største beslutninger i dit liv, så derfor skal tingene omkring pension være på plads – du skal leve af den.
 4. Få en second opinion på det du gør. Opsøg den sparring du kan få – to par øjne ser bedre – også på de investeringer, du har valgt at foretage – også fordi: verden er foranderlig – bestemt også når det gælder økonomien.
 5. Træf de fornødne beslutninger i forbindelse med din økonomi – det koster hver dag du ikke gør noget, men blot er afventende.

Beslutningen om at investere er din egen og det er kun dig der kan bestemme, hvad der skal ske med dine investeringer og med din tid.
Udnyt tiden rigtigt

I det lille billede bruger en dansker i gennemsnit ugentlig tid på at studere reklamer, tilbudsaviser og annoncer for dagligvarer og detail i øvrigt – Det store billede: Den tid var nok brugt bedre, hvis man tjekkede sine økonomiske positioner godt igennem i stedet for, vidste hvor man gerne ville investere og havde sin pension på plads.

Klik ind – så kan du læse meget mere om at investere.

Invester i aktier

Følg aldrig råd ukritisk (Foto: konservative.dk)

Følg aldrig råd ukritisk (Foto: konservative.dk)

Der kan være mange gode grunde til, at man skal investere – Den rigtige placering af egne midler kan være særdeles god når man gerne vil have formuen til at vokse og blive større. Både aktier og obligationer er gode investeringsobjekter, det er blot en god idé, at afklare tidshorisont, størrelsen af midler at investere for og hvordan det forholder sig med risikoprofil – altså, hvor stor risiko er man villig til at tage på sig.

 1. Invester i åbne og aktionærvenlige selskaber – det er det der holder bedst på den lange bane.
 2. Invester pengene i åbne og aktionærvenlige selskaber, der har fokus på en ordentlig selskabsledelse – Corporate Governance.
 3. Vær forsigtig med lån til at investere i aktier for. Går det anderledes og værre end du har forventet, så kan du løbe ind i en alvorlig og tabsgivende situation.
 4. Husk at tjekke om du betaler den rigtige skat. Overvej de skattemæssige konsekvenser, hver eneste gang du overvejer, at tage en gevinst hjem eller investerer yderligere.
 5. Vær påpasselig med at følge andres råd – følg dem aldrig ukritisk – f.eks. tjener din bankrådgiver godt på at give dig visse råd, som gavner bankens forretning – eksempelvis er det en givtig forretning for banken, når der sælges investeringsforeningsbeviser – her er pengeinstitutternes overhead pænt stort, når det er egne foreninger, der sælges del af.

Derfor brug din kritiske sans – den kan lede dig på vej til de rigtige valg.

læs mere om investering hos http://www.Formuepleje-safe.dk

Mere om investering i aktier her

Hvordan investerer man bedst sine midler? Gennem det korte eller det lange sigte? Her er 8 gode råd.

Lær om hvordan du bedst investerer (foto kxpc.com)

Lær om hvordan du bedst investerer (foto kxpc.com)

Investering med omtanke

Der kan enten vælges en aktiv eller en passiv tilgang – det er alt efter, hvad man hælder til, og hvor meget man synes, der skal være involvering i investeringen.

Tålmodighed, klar strategi og tro på dine egne vurderinger og beslutninger her følger 8 aktive tips til aktieinvestering.

Brug disse 8 aktietips – det betaler sig

Tålmodighed er en del af strategien.

 1. Kursen er væsentligste faktor – holdt op modvirksomhedens værdi (value).
 2. Tjek aktieselskabets værdi. Vær bevidst om, at aktier er en del af virksomhedens selskabsmæssige værdiansættelse. Aktier er ikke kun et stykke papir.
 3. Brug anførte værdi, der er bogført som guide til at verificere selskabets værdi.
 4. Hav tålmodighed. Aktier stiger ikke – eller stiger kun meget sjældent lige med ét.
 5. Invester ikke i aktier på grundlag af nogle enkle tips. Saml mere viden. Køb aldrig aktier blot for at få en hurtig gevinst. Lad de professionelle gå efter de hurtige gevinster – hvis det er muligt. Sælg ikke, når nyhederne er dårlige.
 6. Frygt ikke, at stå alene med dine vurderinger – vær sikker på, at din vurdering altid er velbegrundet. Hundrede procent sikker bliver man ikke – Gør din opmærksomhed skarpere på om der kan være svagheder i dine overvejelser. Køb aktier når de falder, og sælg når de stiger.
 7. Tro på dine vurderinger, når du har taget en beslutning.
 8. Skab en investeringsfilosofi og prøv, bedst muligt, at følge den, bestemt også når der er bølgegang.

 

Læs om aktieinvestering

Investor – hvem er du?

Er du klar til at investere? (foto guldforum.dk)

Er du klar til at investere? (foto guldforum.dk)

Hvad enten du er privat dansk eller privat udenlandsk investor, offentlig investor, institutionel investor, en erhvervsvirksomhed eller en boligorganisation, der står med frie midler og skal investere, så er det vigtigt, at risikoprofil er afstemt med tidshorisont og en angivelse af, hvor store summer der er til at investere for – kun på den måde er det nemlig muligt, at investere kvalificeret og beholde fokus på, at der skal skabes et fornuftigt afkast.

Den proffe investeringsekspert, kapitalplejer – eller gør det selv…

Hvis du ønsker at investere selv, findes der masser af viden, der kan trækkes på, så du kan foretage dine investeringsvalg på et oplyst grundlag – Du kan eventuelt også se dig om efter en investeringsekspert, der kan varetage alle dispositionerne for dig – på den måde er det eneste du reelt selv behøver at bidrage med: Afklaring af tidsperspektivet, du har at investere i, beskrivelse af hvor meget formue, du kan investere for og en klar profil på den risiko, du vælger at antage, når du vil allokerer dine frie investeringsdisponible midler.

Hvad enten du vælger den ene eller den anden model, når du går i markedet for at placere dine penge, så husk, at det allervigtigste er, at være helt skarp på risikoprofilen.

 

læs meget mere om at være investor