USA (Foto: curiousexplorer.dk)

USA (Foto: curiousexplorer.dk)

2012 var globalt set et godt år for aktiemarkederne. Det samlede indekserede afkast på verdensaktiemarkeder var 15, 8 procent. Tallene er skabt på trods af det store pres, der har været på især de europæiske aktiemarkeder – særligt, naturligvis, det store gældshelvede i de sydeuropæiske lande, der specielt med Grækenland som det sorte får, har trukket voldsomt ned, for de øvrige markeder. Den bratte opbremsning i den kinesiske økonomi har også været med til at trække markederne i den forkerte negative retning ligesom det uvisse i det amerikanske fænomen – budgetudfordringen Fiscal Cliff hen mod udgangen af året, ligeledes har været en prøvelse for de volatile aktiemarkeder.

Politisk indgriben – regulering?

Det der har trukket op og alligevel bragt afkastene op er de forskellige tiltag, der er foretaget fra politisk hold – ECB (Den Europæiske Centralbank) og FED (Den Amerikanske Centralbank) har spændt forskellige sikkerhedsnet ud under landendes økonomi; i USA er der foretaget opkøb af amerikansk realkredit og det har fjernet noget af tyngende fra de amerikanske husejeres skuldre.

Alt i alt var det politiske tiltag, der bragte en kim af optimisme ind i aktiemarkedet og altså nok til at skabe et rigtig fint gennemsnitligt afkast på næsten 16 procent.

Klik og læs mere om globale aktier.

Share