Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Med obligationskøbet yder du som ejer af obligationen faktisk et lån til den der har udstedt den pågældende obligation. Ja, det vil altså sige at hvis du går hen og køber en dansk statsobligation, så yder du faktisk den danske stat et lån. Som kompensation eller tak for lånet betaler udstederen dig en rente. Herudover får du et eller flere afdrag udbetalt på aftalte tidspunkter som tilbagebetaling. Alt efter hvad du ønsker, kan du købe dig til fast rente eller en rente, der er variabel. En skiftende eller variabel rente følger det generelle niveau / diskontoen for renten i samfundet.

Afkast af obligationer

Helt overordnet er obligationsinvesteringer sikre. Samlet afkast er afhængigt af både kurs og rente på obligationerne. Er der valgt fast rente kan du også regne med et fastlagt renteafkast – kursen den varierer derimod over tid, og derfor får den indflydelse på det samlede afkast, du får, hvis du afhænder obligationen før den løber ud. Er der valgt variabel rente, så vil afkastet variere, og så vil kursen være mere stabil.

Risiko ved obligationer

  • Hvis du har investeret i en obligation, der er en mindre udstedelse, altså, hvis der er få, som har vist interesse for obligationen, er din risiko, at du obligationen ikke kan omsættes.
  • Ændres udstederens solvens eller kreditværdighed, så kan kursen ændres – altså går udstederen konkurs, så bliver din obligation værdiløs.
  • Køber du obligationer i en anden valuta end udstederens egen, så vælger du også at tage en valutarisiko på dig.

Alle obligationer er risikomærkede efter trafiklysmærkningen.

Klik her og læs mere om investering og obligationer hos formuepleje.

Share