Investering (Foto: finans.tv2.dk)

Investering (Foto: finans.tv2.dk)

Forskellen mellem toppen og bunden i aktiemarkedet de sidste ti år er stor. Udsving på udsving har givet så meget volatilitet, at man næppe har kunnet tro det. I tidsspandet mellem 2002 og 2012 er det globale indeks for aktier steget med kun seks procent. På trods heraf er den udsigt, der er til at få et interessant afkast alligevel nærværende.

Hvad synes aktionæren er relevant?

Der dannes foreninger med fokus på aktieinvestering. Foreninger der får stadig mere tyngde i forhold til at tale aktionærens sag. Bøger om investeringsstrategi og investeringsanalyser udgives. Rækken af foredrag med fokus rettet mod investering er lang, og på tv i bedste sendetid gøres investeringsemnet til et tema, som man kan tage stilling til ved kaffebordet.

De indledende ting, der kan sætte i gang, og skabe bro til aktiemarkedet er, at forstå, hvad det er for mekanismer, der driver markedet. Kun ved at forstå, hvad det er for nogle aktører og mekanismer, der styrer når kurser stiger eller rasler nedad, kan man få viden til at få afdækket, hvordan ens eget approach skal være. Helt konkret skal man bede om forklaring på:

  • Hvordan fungerer aktiemarkedet?
  • Hvad afgør risiko og hvordan definerer man egentlig risiko?
  • Hvordan kan man udarbejde en investeringsstrategi og afkastmål?
  • Hvor får man den bedste rådgivning? OG en second opinion.

Klik for mere viden om aktieinvestering hos Formueplejeselskaberne

Share