Munckjohnson.dk

En blog om formuepleje og investeringer

Entries for the ‘Investeringsprofil’ Category

Investor – hvem er du?

Hvad enten du er privat dansk eller privat udenlandsk investor, offentlig investor, institutionel investor, en erhvervsvirksomhed eller en boligorganisation, der står med frie midler og skal investere, så er det vigtigt, at risikoprofil er afstemt med tidshorisont og en angivelse af, hvor store summer der er til at investere for – kun på den måde […]

Globalt fokus – når du investerer

Biased – så enkelt kan danske aktionærers forkærlighed for danske aktier beskrives. Og det er ikke specielt givtigt. Aktier med kvalitet og potentiale er ikke nødvendigvis identisk med noget, der kommer fra Danmark. Faktisk er det svært, at have alle sektorer dækket ind, når du kun tænker dansk i porteføljen. En dråbe i aktiehavet 0,4 […]

Afklaring af investeringsprofil og forståelse af aktiemarkedet

Forskellen mellem toppen og bunden i aktiemarkedet de sidste ti år er stor. Udsving på udsving har givet så meget volatilitet, at man næppe har kunnet tro det. I tidsspandet mellem 2002 og 2012 er det globale indeks for aktier steget med kun seks procent. På trods heraf er den udsigt, der er til at […]