Munckjohnson.dk

En blog om formuepleje og investeringer

Entries for the ‘Obligationer’ Category

Investering – nu med positiv vækst – og måske med færre obligationer

Efter en del tids negativ vækstkurve for aktieinvesteringerne ser det nu ud til, at kurven for alvor er vendt; den amerikanske økonomi ser rigtig stærk ud og her i Europa lader det til, at det endelig er kommet til et vendepunkt; efter lange tiders negativ vækst ser det endelig forholdsvis positivt ud og det er […]

Med det længste kikkertsyn

Invester med det helt lange sigte – så er du godt på vej mod det gode afkast og tryghed i de valg, du træffer. De investeringsmæssige disponeringer der er værd at holde fast på er der en win-win situation i; for udover at holde på investeringen og dermed spare på de mange handelsomkostninger, så er […]

Aktier og obligationer blandet

Det mest optimale er at man kan spare op i en blanding af aktier og obligationer, og når man tænker sådan, kan man med fordel eftersøge investeringsprodukter, der mikser begge disse aktivklasser. Afkast- og risikoprofil skal passe til din investeringshorisont, din alder og dine personlige præferencer. Der skal handles efter et princip, der skaber det […]

Investeringer i obligationer fra danske virksomheder

Danske virksomheder har haft svært ved at bringe sig i spil i forhold til, at kunne udstede obligationer. Rundt om os i Norge, Sverige og især England har det at udstede obligationer og derigennem indhente finansiel understøttelse og kapitaludvidelse, været brugt succesfuldt i rigtig mange år. Da den danske medicinske virksomhed Ambu i Ballerup stod […]

Aktier sammen med obligationer

Et godt mix i porteføljen er alfa og omega, når formuen skal sammensættes mest optimalt. Hvor aktier er en ukonstant størrelse er der en højere grad af langsigtet stabilitet i obligationerne. Aktier reagerer prompte på ændringer på finansmarkederne, og obligationer er koblet op på mere stabile garanter; statsobligationer, realkreditobligationer eller andet. Fordelingen mellem de to […]

Afkast og risiko ved obligationer

Med obligationskøbet yder du som ejer af obligationen faktisk et lån til den der har udstedt den pågældende obligation. Ja, det vil altså sige at hvis du går hen og køber en dansk statsobligation, så yder du faktisk den danske stat et lån. Som kompensation eller tak for lånet betaler udstederen dig en rente. Herudover […]