Den indre værdi er identisk med markedsværdien af virksomhedens aktier. Med indre værdi kan man anskueliggøre, hvordan et firmas værdiudvikling sker. Gennem betragtninger på track-record er det muligt at give linjer for kursudvikling, og om hvor virksomheden bevæger sig hen. Her er et blik på indre værdi, en måde at skabe forståelse for historikken på. […]