Danske aktier (Foto: dr.dk)

Danske aktier (Foto: dr.dk)

Fokuser på spredning eller, som det kaldes i fagsproget, diversifikation indenfor din porteføljedisposition – det er uhyre vigtigt. Og her er danskernes interesse for eget aktiemarked meget udtalt; hele 86 proccent af den danske nations samlede aktiebeholdning er placeret i danske aktier. Men der er altså en verden udenfor det støt voksende C20 indeks, og den er værd, at tage del i; fordi man ved at sprede investeringerne ud med et globalt mindset, sørger for at have risikoen fordelt.

Forskellige sektorer

Når man husker på reglen om at være investeret i samtlige, eller i hvert tilfald forskellige sektorer, har man sørget for ikke at være risikofyldt eksponeret med sine investeringer.

Hvis vi for en kort bemærkning vender tilbage til det hjemlige C20 indeks, så udgør Carlsberg, Novozymes, Mærsk, Danske Bank og øvrige selskaber knapt 60 procent af hele indekset – de sidste nogle og 40 procent er allokeret af Novoaktien, der i de seneste år har kunnet gå på vandet.

Således har man altså i C20, Novo undtaget, en stor andel af cykliske aktier, og derfor er der her en vis grad af sårbarhed mod kursudsving – sårbarheden kan netop udlignes ved at orientere sig globalt – eksempelvis mod energi, teknologi, varige forbrugsgoder og i mindre omfang finans.

Klik her for mere viden om aktieinvestering med et besøg hos formuepleje

Share