Aktier & værdiansættelse (Foto: colourbox.dk)

Aktier & værdiansættelse (Foto: colourbox.dk)

Den indre værdi er identisk med markedsværdien af virksomhedens aktier. Med indre værdi kan man anskueliggøre, hvordan et firmas værdiudvikling sker. Gennem betragtninger på track-record er det muligt at give linjer for kursudvikling, og om hvor virksomheden bevæger sig hen. Her er et blik på indre værdi, en måde at skabe forståelse for historikken på.

Indre værdi er den rigtige værdiansættelse på eksempelvis en investeringsforening. Altså afdelingens samlede formue som så er divideret med det antal af investeringsbeviser eller aktier, der er udstedt. Som følge heraf kan den indre værdi ændres i løbet af dagen – for investeringsforeninger, der eksempelvis investerer i danske aktier, ændres i løbet af dagen. Anderledes med afdelinger der er ude at investere i japanske aktier – her sker der ikke meget i løbet af dagen, fordi børsen i Tokyo er lukket, når det er dag i Danmark.

Indre værdi – hvad bestemmer?

Indre værdi beregnes, eller stilles, som det hedder, hver morgen – typisk senest kl. 10, og indberettes til Københavns Fondsbørs. Indre værdi er det der danner baggrund for de handler, der eksempelvis sker gennem pengeinstitutter – det vil sige, at når den private investor køber så er prisen: indre værdi og et tillæg på mellem 1 procent og 3 procent.

Klik og læs mere om børskurser og om indre værdi her: www.formuepleje-invest.dk

Share