Finans (Foto: konservative.dk)

Finans (Foto: konservative.dk)

Hvordan kommunikeres finansielt stof? Og hvordan påvirker kommunikationsformerne investeringsmiljøet?

Nye tider kalder på nye former for kommunikation – når blikket er kastet mod de udenlandske finansmarkeder, er det interessant at have fokus på, hvordan de udenlandske medier bringer finansnyheder. Ofte er især de engelske finansmarkeder foregangsland for, hvordan finanssektoren udvikler sig. Også indenfor kommunikation.

Imagefornyelse og mediernes rolle

Der er brug for ny ærlighed, klare budskaber og gennemskuelige forretningsmodeller for at sektoren skal få sin troværdighed tilbage. Og uden reetablering af image udebliver opsvinget.

I den forbindelse kan man ikke undlade, at spørge: hvor længe skal medierne blive ved med at bringe negative finanshistorier? Der ER positive vinkler at tage udgangspunkt i, og de negative streger, som er blevet trukket, bliver selvsagt tydeligere og tydeligere, jo oftere de bliver gentaget. Derfor er medieverdenen en del af årsagen til, at den nedadgående spiral, som finanssektoren befinder sig i, stadig bliver ved med at gå; ja, nedad. Spørgsmålet er; hvornår vender billedet? For bankernes vedkommende kommer der til at gå flere år, nogle siger mange år, men mange andre dele af sektoren, har faktisk vist fremgang og vækst i nedgangstid; for eksempel forsikrings- og pensionsselskaber – det bør kommunikeres og opprioriteres; for uden finanssektor går samfundet i stå.

Klik her og læs mere om finans.

Share