Pension (Foto: Business.dk)

Pension (Foto: Business.dk)

Særligt de sydeuropæiske lande har stor gæld og meget store løbende underskud, og det kan smitte andre lande i Euroland.

Betragtere ser Danmark som sikker havn, men påpeger, at danskere har gæld på privatfronten – dog opvejes denne af de store reserver, der ligger i pensionsmidlerne, som danskerne har sparet op til fremtiden. Malurten i bægret for den danske økonomi er i stedet, boligbelåningen – de noget usikre f1 lån uden afdrag får ikke anprisninger med på vejen fra økonomerne, der anser dem som en streg i regningen i den boligbelåning, Danmark ellers er så berømmet for.

Pensionsopsparinger uden valutarisiko

Skulle et kollaps i Eurolandende blive en realitet, så er de danske pensionskasser i fuld gang med at nedbringe deres eksponering mod valutarisiko – de nedbringer simpelthen den umiddelbare valutarisiko ved i stedet at investere i danske statsobligationer. Dette medfører en anden udfordring for pensionskasserne, fordi afkastpotentialet hermed hæmmes, og er der stillet forventninger op i forhold til pensionskunderne, eller ligefrem garantier, så får pensionskasserne ekstra svært ved at efterkomme dem, nu hvor de har flere af statens obligationer i porteføljen og dermed får en endog meget lille rente ind. Og det er en helt anden udfordring, som pensionskasserne bliver nødt til at tage stilling til. Man kan vel ikke regne med, at staten holder hånden under pensionsverdenen, som tilfældet var med bankverdenen, i form af det forskellige baankpakker.

Se en anden interessant investeringsmulighed i form af Formuepleje via linket.

Share