Investeringer er ikke gambling, der skal tålmodighed til (foto formuepleje.dk)

Investeringer er ikke gambling, der skal tålmodighed til (foto formuepleje.dk)

Hvordan skal man tænke investering og strategi for investering? Ja, der jo lige så mange holdninger, som der er mennesker til i denne verden.

Afkast – risikostyring – aktivallokering – alternative

investeringsmuligheder – ja, der er rigtig mange elementer, at tage hensyn til, når der tænkes i strategier for at investere.

Du kan være en ivrig og dedikeret privat investor, eller du kan vælge, at entrere med den professionelle banker eller kapitalplejer. Behov er meget individuelle, og det er forventningerne til afkastene også. I bund og grund handler det om, at vide, hvordan man selv er indrettet i forhold til selv at være den, der afsætter tiden til at pleje formuen; for det tager naturligvis ressourcer, at pleje kapital – navnlig sin egen.
Den bedste kapital eller formuepleje

Den gode forvalter træffer velovervejede beslutninger og har sit fokus på uafbrudt at levere:

  • Stort afkast. Afkastet skal være absolut og der skal investeres, så der akkumuleres afkast. Kontinuerligt.
  • Risikostyring, som er afgrænset. Risici skal evalueres, der skal hele tiden være en rigtig balance. Mere appetit på afkast giver også større risikoeksponering.
  • Aktiver skal allokeres på den rigtige måde. De forskellige aktivklasser skal være repræsenteret på den mest attraktive måde; aktier og obligationer.
  • Alternative investeringer. Investeringer af alternativ karakter. Der skal være mulighed for, at lægge andre spændende, nye og anderledes investeringsmuligheder ind i porteføljen. Dog med tanke på risici.

Klik her og læs mere om at investere og pleje formuen

Læs mere om at investere:

Bølger på aktiemarkedet – tid til at investere?

Forskel på køn og bopæl når danskere investerer

5 råd om at investere i aktier

Share