Er du klar til at investere? (foto guldforum.dk)

Er du klar til at investere? (foto guldforum.dk)

Hvad enten du er privat dansk eller privat udenlandsk investor, offentlig investor, institutionel investor, en erhvervsvirksomhed eller en boligorganisation, der står med frie midler og skal investere, så er det vigtigt, at risikoprofil er afstemt med tidshorisont og en angivelse af, hvor store summer der er til at investere for – kun på den måde er det nemlig muligt, at investere kvalificeret og beholde fokus på, at der skal skabes et fornuftigt afkast.

Den proffe investeringsekspert, kapitalplejer – eller gør det selv…

Hvis du ønsker at investere selv, findes der masser af viden, der kan trækkes på, så du kan foretage dine investeringsvalg på et oplyst grundlag – Du kan eventuelt også se dig om efter en investeringsekspert, der kan varetage alle dispositionerne for dig – på den måde er det eneste du reelt selv behøver at bidrage med: Afklaring af tidsperspektivet, du har at investere i, beskrivelse af hvor meget formue, du kan investere for og en klar profil på den risiko, du vælger at antage, når du vil allokerer dine frie investeringsdisponible midler.

Hvad enten du vælger den ene eller den anden model, når du går i markedet for at placere dine penge, så husk, at det allervigtigste er, at være helt skarp på risikoprofilen.

 

læs meget mere om at være investor

Share