Aktieinvestering (Foto: colourbox.dk)

Aktieinvestering (Foto: colourbox.dk)

Automatisering er en stor del af aktiehandlen i dag – og det har det faktisk været et stykke tid. Nu står flere eksperter dog med et stort ønske om at få lagt langt mere menneskelig kvalitet ind i det, der meget betegnende kaldes ”kvantitativ investering” – eller investering gennem computerens skematiserede modeller. Husk den menneskelige faktor, lyder det.

Den menneskeligt analyserende faktor

Når man er fokuseret på de matematiske formler, er der væsentlige faktorer, der overses. Verden har forandret sig betydeligt siden den ”kvantitative investering” blev opfundet af Robert C. Jones. Han opfandt oprindeligt investeringsformen, fordi han tvivlede på sin egen og andres dømmekraft – han mente, der skulle en generaliserende formel til for at optimere proces og resultat. Ønsket er ikke at lægge følelser i modellerne, men den brede og dybdegående forskning, der findes indenfor investeringsstrategi, vil man gerne kunne integrere i de computerbaserede opkøbsmodeller, man arbejder med. En model, der til en vis grad kan analysere, er vejen frem, problemet er bare, hvordan det lader sig gøre. Ranglister kan transformeres, så de bliver kvantificerbare og dermed danner det grid-net, som alle aktiehandler, derefter skal sorteres igennem, men er det menneskelig faktor nok? – i en verden der, da specielt indenfor den finansielle sektors verden, forandres med lynets hast? Det bliver spændende, at se hvad fremtiden bringer indenfor ”kvalitativ investering” der har det kvantitative islæt inkorporeret i sig.

Vi anbefaler at læse om formuepleje her!

Share