Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Invester med det helt lange sigte – så er du godt på vej mod det gode afkast og tryghed i de valg, du træffer.

De investeringsmæssige disponeringer der er værd at holde fast på er der en win-win situation i; for udover at holde på investeringen og dermed spare på de mange handelsomkostninger, så er det meget lettere at overskue porteføljen og dermed danne sig det overblik, der skaber føling med, hvordan man holder fast på de rigtige papirer.

Via gennemgribende analyse, god indsigt og naturligvis den fornødne kapital – kan man komme meget langt, når man ønsker, at se at de opsparede midler skal yngle – Tiden skal betragtes som en ven i den henseende, og med det i baghovedet, er man klar til at tænke i lange investeringsplaner, der går langt, langt ud i fremtiden.

Husk nu obligationerne

I kernen af porteføljen skal der være obligationer, som kan være med til at agere ”anker” i investeringen. Det er obligationerne der er det sikre og som giver stabiliteten i forhold til alt det andet, der investeres i. Derfor er det vigtigt, at være investeret i dem. Altid. Der kan så skrues op eller ned for andelen, alt efter hvor stor en risiko man ønsker at påtage sig.

Klik videre og læs mere om investering.

Share