Munckjohnson.dk

En blog om formuepleje og investeringer

Foretrækker du professionel pasning af formuen?

Få professionel hjælp til at investere (foto pengeskolen.dk)

Få professionel hjælp til at investere (foto pengeskolen.dk)

Der skal ro i maven og tryghed om produkterne, når du vælger professionel formueforvaltning. En måde hvorpå du kan sikre dig, at det går den rigtige vej for dine opsparede midler er, at entrere med en professionel kapitalplejer eller formueforvalter. På den måde er du sikret de professionelle øjne på din formue.

Ændringer i kurserne

Der er mange parametre, der skal holdes fokus på, når der skal investeres med succes for at få formuen til at vokse; markedernes uforudsigelige udvikling, ændringer i samfunds- og skattestrukturer eller andre helt mærkbare ting, der får kapitalmarkederne til at gå enten op eller ned.

Få formuevokseværk

Når pasningen af formuen er lagt ud til andre, så er der fokus på, hvordan det er muligt, at få de opsparede penge til at yngle; når du vælger den topprofessionelle kapitalplejer er det vigtigt, at du har dit fokus på, hvordan din investeringspartner arbejder; det er vigtigt, at vedkommende selv investerer i det samme, og at der er et overskueligt og troværdigt honorarsystem – man kunne vælge at sætte det ind under spørgsmålet ”tager din kapitalforvalter sin egen medicin?” – Det siger faktisk det meste, for så er du sikker på I har samme ærinde og det gavner dine investeringer.

læs mere om at investere

Investering – nu med positiv vækst – og måske med færre obligationer

Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Efter en del tids negativ vækstkurve for aktieinvesteringerne ser det nu ud til, at kurven for alvor er vendt; den amerikanske økonomi ser rigtig stærk ud og her i Europa lader det til, at det endelig er kommet til et vendepunkt; efter lange tiders negativ vækst ser det endelig forholdsvis positivt ud og det er forventeligt, at den positive udvikling vil forsætte, og derfor taler flere investorer for nuværende om, at der skal nedjusteres for obligationer i porteføljen OG opjusteres for aktiedelen – derfor er der ræson i at forhøje aktieandelen med to til fem procent, selvfølgelig alt afhængig af hvilken risikopræference man har.

Brug for stabilitet og sikker havn?

De danske statsobligationer er ikke specielt favorable for øjeblikket, hvis målet er at få et fornuftigt afkast på de investeringer man har foretaget. Omvendt så er det et godt sted at investere, hvis man har behov for, at have en sikker havn eller ”Safe Heaven” for sine investeringer; altså en langsigtet strategisk investeringsstrategi.

Hvis det er de hurtigere gevinster, man er efter, så er det ikke i obligationerne – stats- eller realkredit, at man skal investere sine penge – det er i stedet aktiernes volatilitet, der skal efterspørges, og som skal være det man spænder foran sine forhåbninger om at skabe alfa.

Klik ind og læs mere om at investere.

Bølger på aktiemarkedet – tid til at investere?

Finansmarkedet (Foto: finanswatch.dk)

Finansmarkedet (Foto: finanswatch.dk)

Den kinesiske vækst bliver noget lavere end forventet – det viser alle tegn i sol og måne, og den manglende vækst spreder sig til resten af verden. Kina bliver ikke det vækstlokomotiv, man nok havde forventet. Ikke endnu i hvert fald.

Det er en dobbelt effekt, hvor en opbremsende asiatisk økonomi kombineret med, at Den amerikanske Centralbank melder meget bastant ud, at nu skal der gang i den henslumrende økonomi, som skaber en uheldig kobling. Hvis ”den store” i Asien – Kina, havde en økonomisk form, der så bedre ud, ville denne udmelding ikke være så dramatisk – men der er ikke vækst på vej i Kina.

Det amerikanske aktiemarked er påvirket af Kina – alt andet lige – skaber positiv fremgang i landet i midten også gang i hjulene i USA og i Europa. Hele den globale vækst påvirkes, når så store økonomier slår bremserne i. Og det er en bevægelse, der er svær at få til at stoppe.

Køb, når kursen falder

Reelt set har det betydet, at det store tunge amerikanske obligationsmarked er kommet i svingninger, og det har så forplantet sig til finansmarkederne generelt. Den uro er usund og præger aktiemarkedet langt ind i efteråret, og det skal gerne stoppe igen. MEN… Eksperter ser faldende kurser som en oplagt købsmulighed og vurderingen lyder, at der er potentiale i aktiemarkedet for øjeblikket – derfor anbefales køb.

Klik ind og læs om aktieinvestering.

Forskel på køn og bopæl når danskere investerer

Investeringsforeningsrådet (Foto: ifr.dk)

Investeringsforeningsrådet (Foto: ifr.dk)

For IFR – InvesteringsForeningsRådet –har VP Securities lavet en undersøgelse af, hvor private investorer bor og hvor stor en del af deres opsparing, der er placeret i investeringsbeviser. se undersøgelse

Undersøgelsen bygger på 809.000 investorer, som gennemsnitligt har investeret 378.000 danske kroner hver i investeringsbeviser, ved udgangen af juni måned 2012. I alt svarer de investerede midler til 300 milliarder kroner.

Ikke overraskende er det de nordsjællandske investorer, der har flest midler lagt i investeringsbeviser. Den gennemsnitlige investering for mænd og kvinder, der bor nord for København, i det såkaldte ”whiskybælte” ligger på 600.000 kroner. Til sammenligning har indbyggerne på Fyn kun investeret 317.000 kroner – altså kun det halve af det nordsjællandske segment.

Jyske kvinder er mindst investeret

Her ud over viser den nye undersøgelse også, at mænd, bredt set over hele landet, har større beløb investeret end kvinder. Mest udtalt er denne tendens i Jylland, hvor det mange steder forholder sig sådan, at mænd har investeret 40 procent mere end kvinder. I det sydlige Jylland ejer en gennemsnitlig kvindelig investor for 310.000 kroner investeringsbeviser og den mandlige hele 40 procent mere, altså 434.000 kroner. I København og på Frederiksberg er forskellen mellem kønnene mindst; her har mænd gennemsnitligt 376.000 kroner investeret og kvinder 366.000 kroner.

Klik her og læs mere om investering.

Matas ender op med at være et godt køb

Matas aktier (Foto: matas.dk)

Matas aktier (Foto: matas.dk)

På et kort to måneders sigte kan man godt regne med, at Matas børsnoteringen bliver en succes. Børsværdien løber op i 4,9 milliard kroner – og det er den sum, man har forventet.

Eksperter mener, at der er endog meget stor sandsynlighed for, at der kan hentes en gevinst på mellem 10 og 15 procent med den udbudskurs, som lyder på 110.

Positiv på Matas

Matas-aktien har en række karakteristika, som de erfarne og professionelle helt aktuelt efterspørger; det er attråværdige elementer som: stabilitet, høj lønsomhed og et solidt og stærkt cash flow gennem den daglige drift. OG så forventer man, at et potentielt voksende forbrug kan være med til at skabe endnu mere gang i hjulene og dermed også være med til at styrke Matas aktiekursens positive udvikling.

Matas aktien bliver en udbytteaktie, som kommer til at ligge pålideligt og sikkert. Der er udbudt aktier, der i værdisætningen svarer til op mod halvdelen af aktiekapitalen, hvilket i tal er to milliarder kroner.

De første måneder efter emissionen får aktien angiveligt ikke lov til at gå særlig meget under udbudskurs; det vil sige, at der ikke er fare for, at tæppet bliver trukket væk under selskabet – hånden bliver holdt under papiret.

Klik ind og læs meget mere om at investere i aktier.

Med det længste kikkertsyn

Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Obligationer (Foto: investeringsforum.dk)

Invester med det helt lange sigte – så er du godt på vej mod det gode afkast og tryghed i de valg, du træffer.

De investeringsmæssige disponeringer der er værd at holde fast på er der en win-win situation i; for udover at holde på investeringen og dermed spare på de mange handelsomkostninger, så er det meget lettere at overskue porteføljen og dermed danne sig det overblik, der skaber føling med, hvordan man holder fast på de rigtige papirer.

Via gennemgribende analyse, god indsigt og naturligvis den fornødne kapital – kan man komme meget langt, når man ønsker, at se at de opsparede midler skal yngle – Tiden skal betragtes som en ven i den henseende, og med det i baghovedet, er man klar til at tænke i lange investeringsplaner, der går langt, langt ud i fremtiden.

Husk nu obligationerne

I kernen af porteføljen skal der være obligationer, som kan være med til at agere ”anker” i investeringen. Det er obligationerne der er det sikre og som giver stabiliteten i forhold til alt det andet, der investeres i. Derfor er det vigtigt, at være investeret i dem. Altid. Der kan så skrues op eller ned for andelen, alt efter hvor stor en risiko man ønsker at påtage sig.

Klik videre og læs mere om investering.

Ny på aktiemarkedet: Matas vil vokse

Matas aktier (Foto: matas.dk)

Matas aktier (Foto: matas.dk)

En kosmetikkæde med vokseværk.

Kapitalfonden CVC bag Matas er klar til børsnoteringen. Børsprospektet ligger klar – således også en præcisering af de forventninger, som man har til selve emissionen, der kommer til at foregå på Københavns Fondsbørs, Nasdaq OMX. Og forventningerne er i top.

Store forventninger

Matas skriver i sit nylige børsprospekt, at selskabet vil udstede mellem 16.307.908 styk og 21.271.185 styk aktier til en pris på 100-120 kr. per styk. Det fremgår af prospektet, at Matas mener, at udbuddet svarer til en samlet værdi på hele 2,446-2,935 mia. kr., og at det vil give den, i danske sammenhænge, gigant en samlet værdi på 4,077-4,892 mia. kr. – Så stor mener Matas selv, at man er.

CVC har ejet Matas siden 2007, hvor kapitalfonde betalte 5,2 milliarder kroner for den danske kæde.

Nyt koncept ”Style Box” – tilbyder luksus til hår og negle

Skeptikere har ytret, at der ikke er noget sted hvor Matas kan ekspandere yderligere, men det mener Matas godt selv, at man kan. Det nye koncept ”Style Box”, hvor der bliver fokus på at luksus til hår og negle er et nyt tiltag ligesom man har planer om at åbne nogle nye Matas butikker i Danmark.

Den årlige omsætning i Matas er på 3,2 milliarder kroner for regnskabsåret 2012/13, og det var en stigning i forhold til året før, hvor omsætningstallet lå på 3 milliarder. Overskuddet efter skat blev 336 millioner danske kroner i regnskabsåret 2012/13.

Klik og læs mere om aktieinvestering.

Pasningen af formuen

Formuepleje (Foto: thedailygreen.com)

Formuepleje (Foto: thedailygreen.com)

Utvivlsomt kan det betale sig, at få professionel pleje af formuen. Det er blot et spørgsmål om at vælge den der er den rigtige, til at forvalte de midler, der skal investeres. Men den forskel det kan gøre, at få den proffe analytiske tilgang til det, der investeret i er vel givet ud.

Markederne er volatile – der er bevægelser der hiver ned og trækker op – bølgedal aflyser bølgetop – sådan er finansmarkederne indrettet, og så dan har det altid været indenfor et kapitalistisk frit marked, der bygger på de frie markedskræfter. I modsætning til planøkonomiske konstruktioner, hvor der gennem lovgivning, rettes ind og strømlines, så de uundgåelige udsving rettes ud og passes til.

Undgå bump på vejen

Den dygtige kapitalforvalter kender til de faldgruber og opsving – hvor man, såvel for det ene som for det andet, skal passe på, hvis man vil undgå bump på vejen.

Når den rigtige kapital- eller formuepleje skal vælges ud – kan man starte med at stille spørgsmålet: ”Investerer du selv i det du anbefaler mig her?” Med det spørgsmål har man banet vejen for en snak om, hvad den optimale og personlige portefølje kan og skal indeholde. Og gennem spørgsmålet er man også sikker på, at vide, at man gør fællessag med den forvalter, man har udset sig.

Klik og læs mere om at investere porteføljen.

Aktier og obligationer blandet

Aktier & obligationer (Foto: colourbox.dk)

Aktier & obligationer (Foto: colourbox.dk)

Det mest optimale er at man kan spare op i en blanding af aktier og obligationer, og når man tænker sådan, kan man med fordel eftersøge investeringsprodukter, der mikser begge disse aktivklasser.
Afkast- og risikoprofil skal passe til din investeringshorisont, din alder og dine personlige præferencer.

Der skal handles efter et princip, der skaber det størst mulige afkast. Samtidig skal der ageres indenfor den risikoramme, som er den allerbedste – set i forhold til alle de udenoms parametre, der er.

Forventning til finansmarkedet

Formuen kan arrangeres, så den står i overensstemmelse med forventningerne til, hvordan økonomien udvikler sig – derfor kan man justere aktie- og obligationsandel op eller ned.

Ét er at vælge den passive investeringsform – et andet er at vælge den aktive investeringsform ud og gå efter at underlægge sig den volatilitet, som et aktiemarked rent faktisk byder på.

Den rigtige spredning

Husk at sprede risikoen godt og grundigt ud – kun gennem den rigtige spredning er det muligt at få en optimeret portefølje sat godt sammen og dermed få det afkast, som er det bedst tænkelige.

Der skal være midler i obligationer, i aktier og porteføljen skal sættes sammen, så den har mange forskellige typer af selskaber repræsenteret.

Man kan læne sig op af trafiklysmærkningen, som helt enkelt gennem gul, grøn og rød farvemærkning markerer hvor risikofyldt en given investering er.

Klik og læs mere om at investere i aktier og obligationer.

Tænk langsigtet og invester derefter

Aktier (Foto: dr.dk)

Aktier (Foto: dr.dk)

Investorer, som til stadighed flytter deres formue ind og ud af aktiemarkedet, opnår et meget dårligere afkast end den investor, som beslutter sig for at blive i markedet og dermed satse på den lange horisont – På at investeringen over tid giver et godt og solidt afkast.

Et er at det koster penge, faktisk en hel del penge, at købe og sælge aktier gentagne gange. Handelsomkostninger ved aktiehandel, eller arbitrage om man vil, løber op og bliver til en anselig sum, hvis man ikke tænker sig om.

Lær tålmodighed

Hvordan kan man så undgå, at falde i den fælde, der er i form af, at blive ”handelsafhængig”, konstant tjekke kurser og altid være online med finansstof – med deraf følgende køb og salg og konstant ommøblering i porteføljen? Svaret er; vær tålmodig og lav en kalkule på, hvor meget du hidtil har brugt på at hoppe ud og ind af aktiemarkedet. Resultatet er overbevisende, så lær at vente.

Lang horisont

Den væsentligste årsag til manglende stigning i værdi i aktieporteføljen er at man IKKE er investeret, altså at man har valgt at sælge på et forkert tidspunkt og man således ikke er med når aktien begynder at stige i værdi. Og når den så først er begyndt med at stige i værdi, så er det for sent, og man er ikke kommet med på den værdibølge, der går opad. Derfor; invester efter en lang horisont.

Klik her og læs mere om investering.