Alene betegnelsen ”B” aktie giver mindelser om noget, der er kategoriseret subsidiært, altså noget der er værdisat lavere end ”A”, og som altså ikke har så stor værdi. B-aktier udstedes typisk ved nye emissioner og ejere af ”B” aktier har en begrænset stemmeret i forhold til, hvordan det forholder sig for ejere af ”A” – […]