Hvordan kommunikeres finansielt stof? Og hvordan påvirker kommunikationsformerne investeringsmiljøet? Nye tider kalder på nye former for kommunikation – når blikket er kastet mod de udenlandske finansmarkeder, er det interessant at have fokus på, hvordan de udenlandske medier bringer finansnyheder. Ofte er især de engelske finansmarkeder foregangsland for, hvordan finanssektoren udvikler sig. Også indenfor kommunikation. Imagefornyelse […]