Munckjohnson.dk

En blog om formuepleje og investeringer

Entries Tagged ‘investering’

Investeringsstrategi – hvordan tænkes den bedst?

Hvordan skal man tænke investering og strategi for investering? Ja, der jo lige så mange holdninger, som der er mennesker til i denne verden. Afkast – risikostyring – aktivallokering – alternative investeringsmuligheder – ja, der er rigtig mange elementer, at tage hensyn til, når der tænkes i strategier for at investere. Du kan være en […]

Invester langsigtet

Det vigtigste, når man vil investere, er at man ser ud af den lange bane og fastholder sit fokus på, at fremskaffe et godt og udbytterigt afkast. De langsigtede afkast skal opfylde en række krav, for at leve op til en ordentlig standard, som dels har grobund i virkeligheden og dels har et ordentligt fremtidsperspektiv, […]

Investering: Langsigtet og gennemtænkt

Det vigtigste, når man vil investere, er at man ser ud af den lange bane og fastholder sit fokus på, at fremskaffe et godt og udbytterigt afkast. Det kan ske ved at tænke på risikoafklaring og på at være helt koncis på, hvor meget der skal investeres og i hvor lang tid. Value – Momentum […]

Investortyper – hvilken er du?

Hvilken investortype er du? Og hvordan skal du investere, så du er tro mod din egen profil? Med seks forskellige profiler linet op er det muligt at få sig selv indplaceret i et investeringsbarometer. Investor med kort horisont Når du har brug for de penge, du har investeret hurtigt, så er din investeringshorisont kort. Du […]

Få fem fantastiske råd til investering

Overblik, overskud og alfa. Få fem vel nok helt basale råd om økonomi og investeringer. Så er du helt klar til at invester og skabe et bedre afkast for din portefølje. Investeringerne bliver til meget over tid. Rentes rente løber stærkt og geninvesterer du dit afkast, kan du godt lægge en ret så stor sum […]

Invester i aktier

Der kan være mange gode grunde til, at man skal investere – Den rigtige placering af egne midler kan være særdeles god når man gerne vil have formuen til at vokse og blive større. Både aktier og obligationer er gode investeringsobjekter, det er blot en god idé, at afklare tidshorisont, størrelsen af midler at investere […]

Hvordan investerer man bedst sine midler? Gennem det korte eller det lange sigte? Her er 8 gode råd.

Investering med omtanke Der kan enten vælges en aktiv eller en passiv tilgang – det er alt efter, hvad man hælder til, og hvor meget man synes, der skal være involvering i investeringen. Tålmodighed, klar strategi og tro på dine egne vurderinger og beslutninger her følger 8 aktive tips til aktieinvestering. Brug disse 8 aktietips […]

Investor – hvem er du?

Hvad enten du er privat dansk eller privat udenlandsk investor, offentlig investor, institutionel investor, en erhvervsvirksomhed eller en boligorganisation, der står med frie midler og skal investere, så er det vigtigt, at risikoprofil er afstemt med tidshorisont og en angivelse af, hvor store summer der er til at investere for – kun på den måde […]

Investering – nu med positiv vækst – og måske med færre obligationer

Efter en del tids negativ vækstkurve for aktieinvesteringerne ser det nu ud til, at kurven for alvor er vendt; den amerikanske økonomi ser rigtig stærk ud og her i Europa lader det til, at det endelig er kommet til et vendepunkt; efter lange tiders negativ vækst ser det endelig forholdsvis positivt ud og det er […]

Forskel på køn og bopæl når danskere investerer

For IFR – InvesteringsForeningsRådet –har VP Securities lavet en undersøgelse af, hvor private investorer bor og hvor stor en del af deres opsparing, der er placeret i investeringsbeviser. se undersøgelse Undersøgelsen bygger på 809.000 investorer, som gennemsnitligt har investeret 378.000 danske kroner hver i investeringsbeviser, ved udgangen af juni måned 2012. I alt svarer de […]