Munckjohnson.dk

En blog om formuepleje og investeringer

Entries Tagged ‘obligationer’

Investér mod et bedre og større overskud

Gå i gang med at få investeret din formue eller dine frie midler. Det er slet ikke så svært. Gør dig overvejelser om nedenstående; for derigennem kan du få forventningsafstemt, hvad der er vigtigt for dig – hvad udkommet skal være, og hvor meget risiko du i realiteten har mod på at påtage dig. Definér […]

Investor – hvem er du?

Hvad enten du er privat dansk eller privat udenlandsk investor, offentlig investor, institutionel investor, en erhvervsvirksomhed eller en boligorganisation, der står med frie midler og skal investere, så er det vigtigt, at risikoprofil er afstemt med tidshorisont og en angivelse af, hvor store summer der er til at investere for – kun på den måde […]

Investering – nu med positiv vækst – og måske med færre obligationer

Efter en del tids negativ vækstkurve for aktieinvesteringerne ser det nu ud til, at kurven for alvor er vendt; den amerikanske økonomi ser rigtig stærk ud og her i Europa lader det til, at det endelig er kommet til et vendepunkt; efter lange tiders negativ vækst ser det endelig forholdsvis positivt ud og det er […]

Med det længste kikkertsyn

Invester med det helt lange sigte – så er du godt på vej mod det gode afkast og tryghed i de valg, du træffer. De investeringsmæssige disponeringer der er værd at holde fast på er der en win-win situation i; for udover at holde på investeringen og dermed spare på de mange handelsomkostninger, så er […]

Aktier og obligationer blandet

Det mest optimale er at man kan spare op i en blanding af aktier og obligationer, og når man tænker sådan, kan man med fordel eftersøge investeringsprodukter, der mikser begge disse aktivklasser. Afkast- og risikoprofil skal passe til din investeringshorisont, din alder og dine personlige præferencer. Der skal handles efter et princip, der skaber det […]

Investeringer i obligationer fra danske virksomheder

Danske virksomheder har haft svært ved at bringe sig i spil i forhold til, at kunne udstede obligationer. Rundt om os i Norge, Sverige og især England har det at udstede obligationer og derigennem indhente finansiel understøttelse og kapitaludvidelse, været brugt succesfuldt i rigtig mange år. Da den danske medicinske virksomhed Ambu i Ballerup stod […]

Investering – Stadig en sikker dansk havn

Særligt de sydeuropæiske lande har stor gæld og meget store løbende underskud, og det kan smitte andre lande i Euroland. Betragtere ser Danmark som sikker havn, men påpeger, at danskere har gæld på privatfronten – dog opvejes denne af de store reserver, der ligger i pensionsmidlerne, som danskerne har sparet op til fremtiden. Malurten i […]

Afkast og risiko ved obligationer

Med obligationskøbet yder du som ejer af obligationen faktisk et lån til den der har udstedt den pågældende obligation. Ja, det vil altså sige at hvis du går hen og køber en dansk statsobligation, så yder du faktisk den danske stat et lån. Som kompensation eller tak for lånet betaler udstederen dig en rente. Herudover […]